2009-04-19

Å sette private interesser foran fundamentale prinsipper.

"Telenor skeptisk til å utlevere IP-adresser. Også datatilsynet synes det nye vedtaket er problematisk".

Det er noe alvorlig galt når man overhodet vurderer å pålegge ISP'er plikt til å bistå private interesser i en grad av overvåkning av privatpersoner man ikke engang burde tillate staten å gjennomføre. Dette representerer, etter min mening, en farlig erosjon av retssikkerheten til Norske borgere i Norge, og det er rent prinsipielt ikke forenelig med den oppfatningen vi har av oss selv som et ryddig demokrati.

Det viktige spørsmålet er hvorvidt det er i vår interesse å svekke rettsikkerheten i Norge for å beskytte en industri som ikke har gjort noen troverdig innsats for å tilpasse seg at premissene i markedet er dramatisk endret. De som eier og forvalter rettigheter til åndsverk har gjort en spektakulært dårlig jobb, og man kan ikke godta at deres manglende evne skal behøve å ligge samfunnet til last.

Det er pinlig å observere at vi i Norge skal være belemret med statstjenestemenn som gjør så klart dårlige verdivalg. Ytterst pinlig.

No comments:

Post a Comment