2010-03-31

Bomringer og politikere.

Adresseavisen kunne i dag berette at ingen av medlemmene i formannskapet i Trondheim behøver å betale en krone i bomavgift når de nye bomstasjonene rundt Trondheim blir operative.  Jeg skal innrømme at jeg egentlig ikke bryr meg veldig mye om den nye bomringen.  Jeg prøver å kjøre minst mulig rundt i byen, for det gjør bare at jeg blir i dårlig humør over hvor klønete trafikken i Trondheim er.   Veinettet i og rundt Trondheim er VM i venstrehåndsarbeide.

Dessuten, hvis politikerne faktisk brydde seg en døyt om miljøet ville de gjort det eneste som hjelper:  stenge midtbyen for all biltrafikk og kaste bussene ut av sentrum.   Parkeringsplasser utenfor byen, og trikk overalt som er så billig at det er pinlig å gå 100 meter.  Handelsstanden ville sutret litt, men folk er allerede vant med å dra tunge handleposer tvers over byen til parkeringsplassene.  Å anvende litt kreativitet ville ikke drept noen.  Hvem vet, kanskje man kunne kommet frem til løsninger som politikere så kunne ta æren for?

Et tiltak som jeg gjerne skulle sett gjennomført var at politikere er pålagt å bruke kollektivtrafikk til og fra jobb, samt på alle innenlands tjenestereiser.  Jeg tuller ikke.  Da jeg bodde i Oslo ønsket jeg at samtlige stortingsrepresentanter skulle bo utenfor byen og være pålagt å bruke kollektivtrafikk på jobb.

Hvis man skal få ting gjort må de som skal ta beslutningene motiveres. Dessuten, hvis kollektivtilbudet ikke er godt nok for politikerne hvorfor skal de forvente at almuen benytter kollektivtilbudet?  Er det ikke bra nok for travle politikere så er det i alle fall ikke bra nok for de travle menneskene som betaler lønna deres.


Jeg synes formannskapet i Trondheim Kommune burde være pålagt å reise kollektivt til og fra jobb. Hver dag.

2010-03-18

Eia og det store forskeroppgjøret.

Jeg fikk med meg deler av Harald Eias "hjernevask" på TV.  Det er ikke så ofte det er ting på TV som jeg gidder å se på, men gitt alt rabalderet i avisene og temaet var det noe jeg hadde litt lyst til å se på.

Før man skal si eller mene noe som helst synes jeg man skal ha det helt klart for seg at dette er TV. Det du ser på skjermen er redigert. Med dyktig redigering kan man enkelt få folk til å fremstå som om de mener noe helt annet enn det de i realiteten gjør.  Dertil kommer også det faktum at de som ble intervjuet kanskje ikke har noen særlig erfaring med å figurere på TV.

Er det en ting jeg har lært så er det at man skal ta det man leser i avisen og ser på TV med en generøs klype salt.  De gangene mediene fremstiller noe jeg vet noe om er det sjelden de klarer å tegne noe særlig korrekt bilde.  Medievante mennesker tilpasser seg etter slikt og vokter seg vel for å si ting som er uheldige utenfor kontekst.

Når det er sagt, og selv om man har dette i bakhodet, er det vanskelig å komme forbi at endel av disse forskerne gjorde en særdeles dårlig figur.  Det forekom utsagn som, selv om man anser dem som revet ut av en kontekst, fikk dem til å fremstå som politikere snarere enn vitenskapsmennesker.  Jeg fikk gjentatte ganger inntrykket av en helt annen agenda enn å observere og presist beskrive virkeligheten.

En forsker som uten blygsel argumenterer ut ifra  føleri, moralsk agenda og personlige anekdoter er ingen forsker og bør antagelig utstyres med en dertil egnet merkelapp.  Det er ikke under noen omstendighet akseptabelt å fremstille noe som ikke kan etterprøves som "vitenskap" og det er intellektuelt forkastelig å kalle en som farer med akademisk uærlighet for "forsker".

Det er akkurat enkelt.

Vitenskap handler om hva man kan observere og deretter prediktere.    Slikt forutsetter en god dose instrospeksjon og granskning av egen utøvelse for å nettopp desinfisere de konklusjonene man kommer frem til til man med god samvittighet kan si at ingenting er lagt til eller trukket fra uten at det er gjort rede for det.

Minst én gang i året leser jeg Richard Feynmans "Cargo Cult Science" -- som i korthet handler om at man som utøver av vitenskaplig metode må være på vakt mot at man bare lurer seg selv.  For det er fryktelig enkelt å lure seg selv.  Man må gå ut ifra at man kan ta feil.  Man må gå ut ifra at man kan gjøre feil.  Artikkelen er nyttig lesning selv om man ikke utøver noen forskergjerning.

Og forskere tar feil hele tiden.  Gode forskere forventer å ta feil ofte og tåler å bli utfordret.

Dog før vi stempler noen som kvakksalvere, svindlere og tullpratere må vi som sagt minne oss selv om at dette var TV, og på TV kan man klippe, redigere og manipulere.  Kanskje om NRK gjør alt materialet tilgjengelig kan vi få et noe bedre bilde av hva som ble sagt og ment, men selv da vil det være faktorer som kan fordreie det vi får se.

Det blir forøvrig spennende å se om vi kan få noen bedre klarhet i saken i kveld.