2010-06-03

Uakseptable holdninger.

Ifølge Teknisk Ukeblad vurderer Justisminister Storberget å droppe kravet om skjellig grunn til mistanke mot konkrete personer fra de foreslåtte "personvernhensynene" som ble nevnt i høringsnotatet om Datalagringsdirektivet.

Jeg er ikke noen jurist, la oss understreke dette behørig og med en gang, men for meg er ikke dette holdninger som er forenelige med å inneha posten som justisminister i Norge, og det er derfor viktig at velgere merker seg disse holdningene og handler deretter ved neste valg.  Vi kan ikke tillate oss slike holdninger i et demokratisk rettssamfunn.

Et tankekors er at man er snar med å avskjedige ministre dersom de gjør seg skyldige i bagatellmessig snusk i forbindelse med byggsaker, diettpenger og denslags.  Men når holdninger som er prinsippielt uforenelige med å inneha et embete der man skal verne om demokratiet og rettssamfunnet kommer for en dag er det plutselig ikke så farlig.  Trist og skremmende.

2 comments:

 1. Jeg tror ikke følgende gjelder samme lov, noe som kanskje kan tyde på en generell svekking av personvernet i lovverket:

  Statssekretær i Justisdepartementet, Pål Lønseth, sitert i Morgenbladet:
  I dag er det slik at politiet må sannsynliggjøre for domstolen at asylsøkerne har oppgitt feil identitet med over 50 prosent sannsynlighet. I den nye loven foreslår vi at det skal stå at «det er grunn til å tro at vedkommende oppgir feil identitet». Det angir en lavere bevisterskel.

  Kilde

  ReplyDelete
 2. Klønete av meg å ikke oppgi sammenhengen. Dette gjelder altså utvidede «hjemler for frihetsberøvelse, som gjelder for asylsøkere som begår kriminalitet».

  ReplyDelete