2010-07-04

Teknologens ansvar når man ikke stoler på staten.

Nylig satt jeg i et møte med en gjeng dyktige interaksjonsdesignere -- du vet, sånne som forteller oss propellhuer hvordan ordentlige mennesker bruker teknologi og hvilke reelle problemer de trenger en løsning på (og ikke).  Det var for min del et fruktbart møte.  Ikke fordi det berørte akkurat det jeg jobber på eller fordi jeg deltok veldig aktivt i selve møtet, men fordi det de sa gav meg ideer.  Jeg skrev ca 7 sider med (håndskrevne) notater i løpet av møtet.

Et par av ideene jeg fikk var til tjenester som jeg tror ganske mange kunne tenke seg å ha tilgang på.  Men det var en hake ved disse tjenestene.  Den enkleste måten å lage dem på ville implisere at det blir lagret nye data (dvs data vi ikke allerede lagrer) man kan anse som sensitive på serverne i systemet.

I lys av debatten rundt Datalagringsdirektivet (DLD) føler jeg en instinktiv motvilje mot å lage systemer som forutsetter at brukere legger igjen potensielt sensitive data i sentrale systemer.  Dersom man lager, og deretter setter i drift slike systemer, kan staten finne på å kreve disse dataene utlevert.

Den eneste veien rundt er å sørge for å designe systemet slik at disse dataene ikke kan utleveres.  Merk at å bare la være å lagre dem ikke er godt nok.   Man må sørge for at informasjonen som flyter gjennom serverne i størst mulig grad er verdiløs for en tenkt overvåker.

At vi ikke kan stole på myndighetene begynner å bli et problem.  For det første medfører det en ikke ubetydelig mengde merarbeide å måtte designe systemer på denne måten.  For det andre er det mange interessante retninger man ikke kan ta teknologien i fordi det ville kreve at man lagret og prosesserte sensitive data på en sentralisert måte.  Dette er selvsagt veldig synd.  Det ødelegger for innovasjon og det berøver brukere for potensielt veldig nyttige tjenester.

Det plager meg litt at jeg skal behøve å tenke på denne måten.  Det burde ikke være nødvendig å skulle tenke i disse baner i Norge.  Dessverre er det nødvendig.  Når vi tillater en justisminister å underholde tanker om å sette rettslige prosesser til side, og dermed ofre frihet til fordel for en teoretisk mulighet for sikkerhet, er det teknologers ansvar å ta dette til etterretning og handle deretter.

Forøvrig mener jeg fremdeles at Storberget er fundamentalt uegnet til å bemanne posten som justisminister og jeg hadde helst sett at han søkte om avskjed.

No comments:

Post a Comment