2010-08-31

Lettvinte "løsninger" fra Samferdselsministeren.

Jeg ser Samferdselsministeren er ute og slåss med vindmøllene igjen.  Denne gangen er det atter et tiltak for å bekjempe uvettig kjøring.  Spesifikt ønsker ministeren strengere reaksjoner mot yngre sjåfører.

Politikere liker enkle løsninger.  Dessverre er det de oppfatter som enkle løsninger sjelden enkle eller løsninger.

Å introdusere strengere straffereaksjoner for overtredelser er den favoriserte reflekshandlingen hos politikere når et problem skal adresseres.  Dette kunne kanskje hatt noe for seg dersom den type oppførsel man ønsker å redusere var et resultat av veloverveide resonnement.  Men så later ikke til å være tilfelle.

Yngre sjåfører figurerer ikke prominent på ulykkesstatistikken fordi de har veid alle faktorene for og mot og rasjonelt og kaldt kommet frem til at de til enhver tid tar en akseptabel risiko.  De lar seg heller ikke avskrekke av stadig strengere straffer.  De begår trafikksynder av årsaker som er langt mer kompliserte enn at de kan reduseres i betydelig grad med strengere straffer.

Om strengere straffer i seg selv automatisk reduserte antallet forbrytelser ville det være rimelig å anta at nasjoner som f.eks praktiserer dødsstraff hadde vesentlig mindre kriminalitet.

Vi har kommet ganske langt med den delen av trafikksikkerhet i Norge som er overlatt til befolkningen.  Vi begynner å slite med å forbedre trafikksikkerheten i vesentlig grad uten å iverksette dramatiske eller, for bilisten, vesentlig fordyrende tiltak.   Mange av de største gevinstene er sannsynligvis allerede tatt ut.  I alle fall med tanke på hvilken del av dette som er dyttet over på norske bilister i form av obskønt dyr og langtrukken trafikkopplæring, krav til kjøretøy og den utstrakte bruken av forenklede forelegg.

Sistnevnte forøvrig et tema verdig mer diskusjon i seg selv ettersom staten later til å spekulere i at det er god butikk i forenklede forelegg, og det er således legitimt å spørre seg om staten er i stand til å opptre redelig på dette området. I min bok representerer forenklet forelegg en slags aksept for uønsket oppførsel mot at man betaler for privilegiet.  "Det er greit å være en asosial dust hvis du har råd til å betale oss".

Jeg mener det er passende å bringe på bane at Samferdselsministeren representerer den parten som muligens har bidratt med minst så langt.

Av de kronene som har blitt melket av bilister i Norge har lite funnet veien til prosjekter for å reelt bedre veiforholdene i Norge eller persontransport forøvrig.  Her og der flikkes det litt på veier og noen steder gjør man større løft -- men det er som oftest for lite, for sent og uten noen synlig langsiktig plan for å komme opp på det man kan betegne som et godt nivå hva veinettet i Norge angår.  Enkelte steder i landet har vi også sett graverende eksempler på at skattekroner blir svidd av på ombygginger som forverrer dårlige situasjoner.

Det er ikke vesentlig bedre med kollektivtrafikken.  Fra Arbeiderpartiets stupide eksperimenter med busser i Trondheim til de evigvarende problemene med signalanlegg like før Oslo Sentralstasjon.  Vi venter alle på at noen skal sette ned foten og få orden på disse tingene, men så har ikke skjedd.  Det er ikke uten grunn at vi f.eks flyr så mye som vi gjør i Norge.  Byene våre er knyttet sammen av vei- og tognett som er i elendig forfatning etter tiår med forsømmelse og et pinlig lavt politisk ambisjonsnivå.

Jeg spøkte ikke da jeg for noen år siden foreslo at stortingspolitikere ikke burde ha adgang til bruk av personbil til og fra jobb, og at de aller helst burde være pålagt å bo utenfor bykjernen.  Man stimulerer ikke til reell forbedring av kollektivtrafikk dersom beslutningstagerne skal ha mulighet til å isolere seg selv fra konsekvensene av de dårlige beslutningene de tar.


Å introdusere ulike reaksjoner for identiske overtredelser, basert på alder, og kanskje kjønn, er uheldig fordi det underminerer ideen om likhet for loven og er i strid med folks rettferdighetssans.  Det er en naiv måte å angripe et problem på.  Dog er det ikke uventet:  vi har med rette lave forventninger til Samferdselsministeren for vi har ikke hatt noen kompetent og troverdig samferdselspolitikk i Norge så lenge jeg kan huske.

Vi trenger en troverdig Samferdselsminister som har høyere ambisjoner enn å bare trå vannet.  Det gjør meg trist at Samferdselsministeren opptrer såpass naivt når det er enorme og viktige oppgaver som venter på at noen med ryggrad og visjoner skal ta tak i dem.

No comments:

Post a Comment