2010-08-08

Oppmuntring til selvtekt.

Hvis du blir frastjålet privat eiendom er sjansene for at du kan forvente noen assistanse fra politiet relativt smale.  Ikke bare det, hvis du går til det skritt å anmelde et tyveri vil du mest sannsynlig måtte skrive under på et papir som informerer deg om at dersom tyven innrømmer forholdet vil straffen sannsynligvis reduseres til en trivialitet gjennom ordningen for strafferabatt ved tilståelse.

Altså, om de mot all formodning skulle komme til å knipe tyven, vil de at du skal være innforstått med at de kommer til å slippe fisken uti igjen.

Politiet har ikke kapasitet til å etterforske tyveri av privat eiendom.  Akkurat det er vi vant med.  Men at de nekter å gjøre noe med saken når man vet om hvor tyvegodset befinner seg eller hvem som har begått udåden -- det er det litt verre å akseptere.  Men det er ikke uvanlig.

Det er også litt ullent hva man har lov til og hva man ikke har lov til dersom man fersker en tyv.  Har man lov til å holde på vedkommende?  Hva om vedkommende tyv setter seg i motverge?  Kan man true med juling?  Kan man gi dem juling?  Kan man stripse fast vedkommende til politiet ankommer?  Hva om politiet nekter å komme?  Hva med når man vet hvor tyvgodset befinner seg?  Skal man ringe på døra og håpe på at tyven samarbeider?  Enn om man bryter seg inn og tar tilbake egen eiendom?

Jeg har ikke studert lovverket, men jeg er temmelig sikker på at man effektivt sett ikke har lov til å gjøre noen verdens ting.  Og man kan ikke forvente noen som helst hjelp fra politiet.

Er ikke dette egentlig å oppmuntre til selvtekt?  Er det ikke egentlig å oppmuntre folk til å "ordne ting på egen hånd" når politiet later til å være mer i veien enn til noen hjelp?  For det er slik det effektivt sett forholder seg:  dersom man ikke har anledning til effektivt sett å forsvare egen eiendom eller ta den tilbake, og politiet nekter å bistå, har man bare to valg:  passivt godta at man blir bestjålet eller selv bryte loven.

Og hvorfor er det slik?  Er det fordi politiet helst vil at alle sakene deres skal passe inn i samme byråkratiske mal?  At alle saker skal avsluttes med en dom og politiet kvier seg for alt som kan ødelegge statistikk de måles på?

Hver gang det verserer historier i pressen om politiets påfallende uvirksomhet i saker der det burde være mulig å pågripe gjerningsperson eller i det minste få tilbake det som er stjålet, kommer det unnvikende sutring fra politiet.  De klager over ressursmangel og om mangel på bevis og henvisninger til prosedyrale grunner til at de ikke "kan" foreta seg noe.

Dette er selvsagt sludder og vås.  Det er ikke verre enn at de i de fleste tilfeller kunne avlagt vedkommende et besøk.  Jeg skulle ønske de lot være å fornærme folks intelligens ved å hevde at de bedriver "etterforskning" all den tid det eneste de konsekvent er kapable til å gjøre er å skrive ut henleggelsesbrev.  Det er faktisk så enkelt at de ikke bedriver noen form for "etterforskning" så lenge de sitter på kontorene sine og leker byråkrater.  De kan pelle seg ut på gata, avlegge husbesøk og begynne å snakke med folk.  De kan prøve å være litt mer politi og litt mindre byråkrater.

Politidirektør Killengreen sier i Aftenposten:
- Politiet kan ikke bare hente ut tyvegodset selv om man vet hvor det er. Det kreves en etterforskning og bevisførsel, og det er vi ikke i stand til å prioritere i alle disse sakene, sier hun.
Dette er sludder og dersom Killengreen selv ikke skjønner at dette er sludder kan man spørre seg hvorfor vi kaster bort penger på å lønne en politidirektør som åpenbart er mer instilt på å forsvare egen ineffektivitet enn å gjøre noe med slike saker.

I denne saken er det faktisk så enkelt at man banker på døren og ber om å få se på serienummeret til det angivelige tyvgodset.  Det er sånt som kalles "etterforskning" og som man ikke kan få gjort dersom man sitter parkert på et kontor.  Man må ut i felten og snakke med folk. Jeg er sikker på at Killengreen kan servere et halvt dusin unskyldninger for ikke å bedrive noen reell form for etterforskning, men det er nettopp det de er: unskyldninger.  Og det synes jeg ikke er godt nok.

Hvis Killengreen ikke har det som trengs for å nyttegjøre seg de ressursene hun rår over bedre enn dette burde man kanskje finne noen som kan.  Noen som er litt mindre byråkrat og litt mer pragmatiker.

Forøvrig grenser det til komisk at politiet går veldig langt i å antyde at bruken av sikkerhetssystemer som kan spore tyvgods er en utfordring for dem.  Det er mange måter å tolke akkurat det på.  Få av dem stiller politiet i noe særlig flatterende lys. Spesielt i disse tider der de på den ene siden argumenterer kraftig for datalagringsdirektivet, og på den andre siden klarer å demonstrere at bredere tilgang til elektroniske spor ikke er noe de er kompetente til å håndtere.

No comments:

Post a Comment