2010-09-10

Åpne data.

Det samles inn, aggregeres og produseres enormt mye data som du og jeg betaler for over skatteseddelen.  Det produseres også mye data av samfunnsmessig interesse i deler av næringslivet -- data som enten rapporteres inn i en eller annen form i dag eller som burde rapporteres inn.

Dette er data du og jeg har betalt for. 

Jeg har halvinteressert observert at debatten om tilgjengeliggjøring av sanntidsdata for kollektivtransport i Norge har blusset opp igjen.  Dette er et tema jeg har interessert meg litt for siden tidlig på 90-tallet, men hvis man forsøker å nærme seg problemstillingen på noen måte mister man veldig fort lysten til å bruke tid på dette.

De som sitter på dataene ser sjelden lengre enn sin egen nese, og når de skal gjøre noe med dem klarer de som oftest å rote det til med politikk.  Som f.eks å tulle inn merkelige bruksbegrensninger som gjør det uaktuelt for innovatører å lage noe som avhenger av disse dataene.

Enda verre er det når de som sitter på disse dataene begynner å tenke "vertikalt integrert" og skal lage sine egne sluttbrukerapplikasjoner.  Joda, fint det, men det hjelper ikke en dritt når det man trenger er løsninger som kan fungere, ikke bare over hele landet, men i samarbeid med internasjonale tjenester.  En iPhone-app som f.eks bare fungerer i Oslo eller Trondheim er litt bortkastet innsats.  Ikke bare det, for meg som bruker er det klønete å måtte ha en skog med applikasjoner avhengig av hvor og hvordan jeg skal reise.  Og hvis noen lager en bra app som gjør det enkelt å finne frem i kollektivtilbudene, OG de tar penger for app'en, hva så?

Skal ikke disse organisasjonene som sitter på disse dataene fremme bruk av kollektive transporttilbud? Hvorfor er vi da belemret med motvilje og bruksbegrensninger?  Dette er jo en gresk tragedie.

Slike data har en viss verdi.  Men denne verdien blir større når dataene er mer tilgjengelige og kan integreres med andre datakilder og systemer.  Og når det er så åpent at man kan benytte dataene på måter som ingen har tenkt på før.

Skulle jeg engasjert meg i dette her måtte det vært for å hjelpe til med å bygge løsninger.  Jeg vet et og annet om informasjonssystemer og det å skru sammen nettjenester.  Jeg gidder ikke kaste bort tiden min på å måtte forklare folk hvorfor det ikke er smart å komplisere ihjel disse tingene med politikk.

Jeg bidrar gjerne.  Men jeg er som sagt interessert i å bidra til å bygge løsninger.

No comments:

Post a Comment