2010-09-02

Førerkort

Det diskuteres, i fullt alvor og av presumptivt voksne mennesker som meg bekjent ikke sorterer under noen klassifisering som "mentalt svekket" på noen måte, om at man skal pålegge unge bilførere en rekke odde restriksjoner.  Som ivrig deltager i denne dansen vi pleier å kalle "trafikkbildet" vil jeg gjerne lufte noen forslag som på ingen måte gjør denne debatten mer eller mindre seriøs:
 • Alle som i fullt alvor anskaffer, eier og fører en Toyota Corolla som sitt primære kjøretøy bør med umiddelbar virkning fratas førerkort.  Dette er mennesker som hater biler, som aldri har lært seg å kjøre bil og som soser rundt i trafikken og kun oppdager om de kjører på noen om bilen kiler seg så fast i det de har kjørt på at de ikke kommer videre.
 • Alle som tar motorsykkellappen etter fylte 50 år og så kjøper seg en Harley kan kun gis tillatelse til øvelseskjøring på lukket område -- forutsatt at det er montert støttehjul og sykkelen plomberes slik at den ikke kan kjøre fortere enn 20km/h.  De kan ved fylte 60 få kjøre på avsidesliggende veier forutsatt at de har gjennomgått kurs i bruk av speil og avlagt ny teoriprøve.
 • All transport av barn under 16 år i bil skal foregå ved å plassere avkommet i en støtsikker, lydtett, ventilert kasse bak føreren, med mindre fører har deltatt i, og bestått, opplæring i å ignorere masete barn under førsel av bil.
 • Der bremsing startes ved tangeringspunktet i sving hos forankjørende er det lov å signalisere misnøye med bruk av horn, subsidiært gi forankjørende en solid dytt dersom dertil egnet kufanger er montert.  Eventuelle forsikringsoppgjør blir automatisk i forankjørendes disfavør.
 • Ved igangsetting ut av lyskryss gis 1000 kroner i bot for hvert sekund utover 2 sekunders nøling (4 sekunder i Trondheim).
 • Likeledes, ved igangsetting ut av kryss ilegges automatisk 5000 kroner i bot dersom kjøretøyet taper mer enn 30% av fart mens fører fomler med å gire fra første til andre gir.  Bomgiring med påfølgende stans gir 3 prikker.
 • Fotgjengere skal gis tilgang til å hevde sin fortrinnsrett til fortau overfor syklister med balltre.
 • Enhver politiker som søker å innskrenke eller komplisere førrerretten gjennom lov eller forskrift mister automatisk førrerrett til alle kjøretøy unntatt trehjulssykkel for én stortingsperiode.
 • Det bør introduseres en tilleggsavgift ved kjøp av nye kjøretøy i grå metallic. 
Jeg har aldri påstått at debatten om førerkort i Norge noengang har vært seriøs.

1 comment:

 1. Jeg ligger kanskje dårlig an med en Toyota Avensis...

  ReplyDelete