2010-09-12

Pisk eller gulrot?

Det diskuteres om man skal begynne å bøtelegge Jernbaneverket for for forsinkelser. Dette for å incentivere Jernbaneverket til å levere en bedre tjeneste.

Jernbaneverket er en etat underlagt Samferdselsdepartementet.  Så det vi snakker om er at Staten skal inndra penger som Staten har bevilget til Staten for å gjøre en jobb til gode for samfunnet.  Det er mulig jeg er naiv og dum, men jeg ser ikke helt hvordan dette skal anspore noen til å ønske å gjøre en bedre jobb.  Hvis noen vet bedre så opplys meg gjerne om hvorfor dette er lurt.

Vi liker å dele ut pisk i Norge.  Med tvang skal Nordmannens oppførsel formes og kontrolleres.  Men det er noe litt merkelig over det at staten skal bedrive en slags form for selvskading.

Jeg lurer på om det ikke hadde vært bedre å skape incentiver i positiv retning:  å belønne folk når noe faktisk går bra.  Og da snakker jeg ikke om toppledere.  Ved utelukkende å incentivere toppledere risikerer man å få tyranniske ledere som bare bryr seg om sin egen bonus.  Som råkjører sine ansatte for kortsiktig personlig gevinst.  Sånt er sikkert greit for å score billige politiske poeng, men det er ikke akkurat det man kan betegne som bærekraftig.

Kansje man burde forsøke å finne frem til mekanismer som belønner vanlige ansatte i Jernbaneverket (og NSB) for innsats som øker tjenestekvaliteten?  Mekanismer som gjør at hvem som helst i Jernbaneverket kan få belønning for innsats som i vesentlig grad påvirker kvaliteten på det de leverer.  Med ditto grader av frihet til å kunne endre på ting.

Gi dem noe å strekke seg etter og gi dem litt mer frihet til å faktisk få lov til å gjøre en innsats.  Jeg nekter å tro at alle snaut 3000 som jobber i jernbaneverket er idioter.

No comments:

Post a Comment