2010-09-14

Tips til norske toppledere.

I en bedrift jeg jobbet i før hadde vi et fast innslag i uka som jeg mener flere store bedrifter burde adoptere.

Hver eneste fredag klokken 1600 eller deromkring ble det arrangert allmøte der toppledelsen stilte opp.  Den mest interessante og produktive delen av dette ukentlige allmøtet var spørsmål-og-svar-delen der hvem som helst, enten man var vaktmester eller SVP,  kunne lufte hva de hadde på hjertet overfor toppledelsen.

Toppledelsen stilte faktisk opp.  Det var sjelden ingen av de 3 øverste lederne i selskapet kunne stille.  Som oftest kunne noen av dem stille og jevnlig var alle tre tilstede.  Og bare så ingen tror det er snakk om et lite selskap der logistikken er triviell: de har 20.000 ansatte og en børsverdi over 150 milliarder USD.  Lederne i dette selskapet er akkurat like travle som alle andre toppledere.  Kanskje mer.  Og det er viktig å merke seg at dette ikke var noe man gjorde av og til, men  hver eneste fredag.

For ansatte som ikke hadde mulighet til å møte opp personlig kunne de knotte inn hva de hadde på hjertet på en intern webapplikasjon.   Denne webapplikasjonen lot så andre ansatte stemme innlegg opp eller ned slik at lederne ble gitt de spørsmålene de ansatte selv anså som viktigst.  (Forøvrig samme webapplikasjon som Obama benyttet for å samle inn spørsmål i starten av sin presidentperiode).

Veldig mange viktige spørsmål ble tatt opp på disse møtene og det var ikke uvanlig at toppledelsen der og da muliggjorde løsning av problemer med å enten bemyndige ansatte til å ta hånd om et problem, eller ved å instruere relevant person i toppledelsen til å ta tak i en sak eller svare på spørsmål.  Slikt bringer de ansatte og ledelsen i et selskap mye nærmere hverandre.  Det er viktig i små bedrifter, men det er langt viktigere i nettopp store bedrifter.

Ingen andre bedrifter jeg har jobbet i har praktisert dette -- og det er ganske synd.  Topplederne i store selskaper er gjerne mytiske, utilgjengelige figurer man leser om i avisen, men sjelden eller aldri har anledning til å kommunisere med direkte.

Jeg skulle gjerne sett andre store bedrifter adoptere denne ordningen.  Det vil nok være motforestillinger mot dette hos mange ledere, men ærlig talt:  det er ikke store offeret for en leder å være tilgjengelig direkte og ansikt-til-ansikt 30-60 minutter i uka.

Og om lederen ikke klarer å stå ansikt-til-ansikt med sine ansatte en gang i uka har man kanskje feil leder?

No comments:

Post a Comment