2010-12-30

DLD-utfordringen.

Etter en hyggelig kveld med oppildnet diskusjon omkring Datalagringsdirektivet slo det meg at jeg til stadighet overvurderer hvor godt problemstillingene rundt DLD er forstått.  Realiteten er at svært få mennesker forstår hvilken kunnskap man kan vri ut av tilsynelatende uskyldige data.

Dette gav meg en idé til et illustrerende eksperiment.

Hva om vi de neste 12 månedene samler inn de dataene DLD omfatter for et passende utvalg av mennesker og deretter gjør disse dataene tilgjengelige for alle og enhver som har lyst til å analysere dem?  Utvalget kan enkelt gjøres ved at alle som er tilhengere av DLD stiller sine trafikkdata til disposisjon.   Vi kan enkelt gjøre dette ved å sende ut et enkelt skjema til hele den norske befolkningen.

Vi kan godt "anonymisere" disse dataene ved å bytte ut A og B-nummer for telefonsamtaler med substitutt-numre.  Der noen som omfattes av eksperimentet ringer noen som ikke omfattes av eksperimentet kan A- eller B-nummer byttes ut med "0".

Selvsagt vet jeg, og alle andre som noensinne har bedrevet noen form for dataanalyse, at denne anonymiseringen ikke vil fungere, men dette er jo en del av den illustrerende øvelsen.

Jeg foreslår videre at eksperimentet får løpe i 18 måneder.  Data gjøres tilgjengelig for analyse og eksperimenter fra dag 1 samt at det gis 6 måneders ekstra tid etter forløpte 12 måneder slik at forskningsresultater kan gis nok tid til å fordøyes og publiseres i dertil egnede publikasjoner for så å dummes ned tilstrekkelig for den øvrige populasjonen.

Tilgang til dataene bør gjøres så enkel som mulig slik at flest mulig parter kan analysere dataene.

Videre foreslår jeg en rekke premier på 500.000 for metoder som med 90% sikkerhet kan fastslå:
  • politisk ståsted
  • seksuell legning
  • religion
  • utroskap
  • skattesnyteri
  • sykemelding
  • emosjonelt signifikante hendelser
Kanskje bør det være en premie på 500k til 1M for førstemann som korrekt identifiserer mer enn 50% av den overvåkede populasjonen?

Dersom du er tilhenger av DLD er dette sjansen din til å demonstrere hvor lite sensitive disse dataene er og du har ingen grunn til å være skeptisk.  Dersom du skulle være skeptisk bør du kanskje spørre deg selv hvorfor du er tilhenger av DLD.

Jeg tar det for gitt at samtlige av Arbeiderpartiets medlemmer (50.268 medlemmer pr. 2009) vil stille sine data til disposisjon, så disse trenger vi strengt tatt ikke å spørre. (Hvis de har motforestillinger kan de jo bare melde seg ut av Ap...).

Eller?

Etter avsluttet eksperiment kan vi så spørre de overvåkede på nytt om de fremdeles er tilhengere av DLD.  Hvis de fremdeles synes dette er en fantastisk idé kan vi gjenoppta debatten -- denne gangen med langt mer innsikt blant folk flest.

No comments:

Post a Comment