2011-01-07

Venstrehåndsarbeide i Justisdepartementet

I artikkelen "Mener vi allerede har gått over streken" får vi et lite glimt av det venstrehåndsarbeidet justisdepartementet bedriver i forbindelse med Datalagringsdirektivet.  Det er påfallende at en statssekretær må ut og "etterjustere" uttalelser fra justisministeren fordi justisministeren ikke "treffer spikeren helt på hodet".

Det er vel det nærmeste man kommer at en statssekretær kaller sin egen sjef for en dust i pressen.

Jeg synes ikke det er for mye forlangt å forvente at justisministeren skal være i stand til å formidle fakta og meninger uten at underordnede skal behøve å løpe rundt og rydde opp.  Spesielt ikke når selvsamme justisminister har stilt seg laglig til for hugg ved å anklage andre for "lemfeldig" ordbruk.

Atpåtil klarer samme statssekretær klarer å motsi seg selv.  I samme artikkel.  Jeg parafraserer fritt: "nei, private skal ikke kunne få tilgang -- bortsett fra når de skal ha tilgang".  Parafrase er vel omtrent like presist som direkte sitat etter gjeldende presisjonsnivå i denne debatten.  Mitt bidrag til å holde presisjonsnivået justisdepartementet legger opp til.  Værsågod.

Åpenbart har justisdepartementet et forklaringsproblem her.
 Det er heller ikke så veldig imponerende at statssekretæren klarer å gå så grundig på snørra ved å motsi seg selv med tanke på private parters tilgang til data innenfor ett og samme intervju.  Den ulne formuleringen om at det ikke skal deles sensitive data kjøper jeg ikke.  Det er stor forskjell på hvilke data folk som faktisk har erfaring med å analysere data anser som sensitive og hva glade amatører i sin uforstand presterer å mene.  Kall meg gjerne flisespikker, men når jeg blir konfrontert med såpass klønete og upresis kommunikasjon så må det være lov å være skeptisk.  Fint om justisdepartementet holder seg til jussen og overlater faglige vurderinger til de som har kvalifiserte meninger.

Videre står det å lese:
"Jeg og Justisdepartementet blir ofte fremstilt som vi er tilhengere av lagring av trafikkdata, men det er ikke riktig. Det vi mener er at politiet må ha riktig verktøy for å bekjempe alvorlig kriminalitet, og det er det vi nå forsøker å oppnå, sier Moland Pedersen."
Jeg lar den ovenstående juvelen få stå ukommentert.  Dens brilliante talentløshet taler for seg selv.

1 comment:

  1. Har vi ikke rett på å få vite hvilke private det er som skal ha tilgang? Sannsynligvis dreier det seg om musikk- og filmbransjens advokater. De skal få utlevert info om dataterrorister, også kjent som fildelere, også kjent som 25% av befolkningen.

    Og hva med de 30(!) unntakene fra 4-årsregelen, når skal de offentliggjøres? Er vel under 10 unntak som er kjent fra før, deriblant den alvorlig kriminelle "forstyrrelse av privatlivet".

    ReplyDelete