2011-05-07

Vårrengjøring

Det er vår og tid for vårrengjøring.  All sanden på veiene som snøen etterlot seg da den forsvant skal bort.

Som foregående år holder jeg øye med veiene og avisene og venter med å ta ut motorsykkelen.  Det følger det samme mønsteret hvert år:  vårkåte motorsyklister henter ut sykkelen så tidlig som mulig og ulykkene lar ikke vente på seg. I alle fall virker det slik når man leser avisene.  Jeg vet ikke om ulykkesprosenten nå på våren er høyere enn resten av sesongen, men det kan virke slik.  Det går nesten ikke en dag uten at det skrives om en alvorlig ulykke som involverer en motorsykkel.

Som i fjor venter jeg på to ting.  Jeg venter til mesteparten av sanden er borte fra veiene og jeg venter til antallet motorsykkelulykker omtalt i avisen går ned.  Lysten min til å ta ut sykkelen balanseres av lysten til å ikke havne i avisen.  I alle fall i noen uker.

Men det er ikke bare i motorsyklistenes rekker det tynnes på våren.  Syklistene, altså de som ferdes på to hjul uten assistanse fra motorisert fremdriftssystem, blir også mer tallrike langs veiene.

Forrige helg var det rene vårsleppet og det var merkbart flere tullinger på sykkel på veien.  Jeg har ingen dårlig samvittighet for å omtale de som skaper farlige trafikksituasjoner på sykkel for tullinger, for det er nettopp det de er.  Jeg sykler selv i perioder og jeg vet inderlig godt hvor lett det er å ta hensyn til andre i trafikken når man sykler.  Selv om man har rett til å sykle i veien er man ikke nødt til å gjøre det, men syklister liker å snakke om sin rett.  Og det kvalifiserer noen av dem til betegnelsen "tullinger".

Man er ikke nødt til å legge turen til smale, svingete, uoversiktlige veier uten sykkelsti og med betydelig biltrafikk.  Skal man ut på tur er det lov å bruke hodet og plukke ruter som er litt bedre egnet.  Og skal man nå først sykle der er det litt greit om man utvikler en viss intuisjon for trafikkbildet slik at man ikke er til fare for seg selv og andre.

Forrige helg kom jeg rundt en sving på vei rundt Byneset og plutselig kom det fire sykler i bredden mot meg.  Sistemann godt over midtstripa og i mitt kjørefelt.  Det ble ganske trangt og idét jeg passerte dem med høyre hjulpar utenfor sidemarkeringa la jeg merke til at syklisten knapt så ut til å bry seg.  Han snakket med sidemannen og tråkket videre.

(Som noen påpekte for meg:  dette er ikke lov.  Skal man sykle flere enn to i bredden skal man ha dispensasjon fra politiet.  Ser du noen som sykler flere enn to i bredden langs veien så ta gjerne en telefon til politiet)

Politiet er ganske glad i å ilegge bilister forenklede forelegg for opptreden som er langt mindre farlig enn slik oppførsel.  Det hadde vært greit om politiet strammet inn litt overfor denslags opptreden fra syklister.  De kan godt ta seg en tur rundt Byneset i helgene og skrive ut noen 6000+ kroners forelegg for slik sykling synes jeg.  Og de kan godt begynne å håndheve trafikkreglene inne i byen også.   Bare denne uken har jeg bråbremset 3 ganger på grunn av syklister som bruker fotgjengeroverganger som sykkelsti og mener de ikke trenger å se seg for.

Hvis syklister skal insistere på sine rettigheter kan vi godt stille noen krav til at de følger forpliktelsene sine.  Man må ikke på død og liv oppføre seg som en tulling selv om man eier en sykkel.

No comments:

Post a Comment