2011-08-06

Lesebrett

I "Bretteldoradoet som uteble" later det til at forfatteren overser hva hovedforskjelen mellom app-basert avislesing og browser-basert avislesing egentlig består i.  For å gjøre sammenligningen noe enklere:  forestill deg en situasjon der du for hver TV-kanal du ønsker tilgang til trenger en egen, fysisk dekoder.   Vil du ha 12 ulike TV-kanaler trenger du 12 ulike dekodere.  Stablet oppå hverandre, og der et kanalbytte krever at du trekker ut og plugger inn ledninger.

Omtrent slik føles det å lese nettaviser via en app versus det å lese dem via en browser.  Og det er ikke bare slik med aviser.  Film og TV på nett er litt på samme måten.  Innholdsleverandørene er så opptatt av eget brand at de aktivt ødelegger for seg selv.  Det siste de ønsker er å gi konsumenten det konsumenten virkelig vil ha:  brukervennlighet og en opplevelse som er tilpasset hvordan brukere virkelig konsumerer innhold.

Det er forståelig at innholdsleverandører vil ha kontroll med uttrykket sitt -- hvordan innholdet presenteres til brukeren.  Det er også forståelig at de, i likhet med portaltankegangen på slutten av 90-tallet, er livredde for at det skal være for lett for kundene å hoppe mellom innholdsleverandører.  Det er forståelig fordi deres forståelse av brukeren og endringene i brukerens oppfatning av verden fremdeles er ganske umoden.

Jeg bruker forøvrig "lesebrett" av ulike slag veldig aktivt.  Men jeg gidder ikke kaste bort tid på å benytte app'er som er spesifikke for én enkelt avis eller ett enkelt mediehus.  Det passer ikke inn i måten jeg konsumerer nyheter og annet lesestoff på.

No comments:

Post a Comment