2011-12-28

Huitfeldt kaster stein i glasshus.

Det er nesten litt komisk at kulturminister Anniken Huitfeldt kritiserer forlag for manglende evne til å tilpasse seg forandringene i hvordan vi konsumerer innhold.  Det er komisk fordi Huitfeldt ved andre anledninger har foreslått å ofre viktige demokratiske prinsipper som et ledd i å bistå innholdsindustrien.

Hun har tatt til orde for at nettet skal underlegges statlig sensur.  At dette er en grei avveining i forhold til det å beskytte sviktende forretningsmodeller på bekostning av viktige prinsipper i et liberalt demokrati.

Huitfeldt må gjerne kritisere forlagsbransjen.  De trenger å få høre at deres bakstreverske og ekstremt lite proaktive holdning driver konsumenter til utenlandske forlag som har fått orden på distribusjonen sin.  Det er bra at kulturministeren benytter sin posisjon til å gi forlagene en smekk på fingrene for å ha sovet i timen.

Dog skal man huske at Huitfeldt ikke akkurat er noe lysende eksempel med tanke på utøvelsen av hennes eget virke.  Det er svært sørgelig at en minister i et liberalt demokrati er såvidt ubevisst sitt samfunnsansvar at hun aktivt søker å avgrense hardt tilkjempet frihet for å beskytte industrier hun selv mener ikke gjør tilstrekkelig arbeide for å tilpasse seg endringer i konsumenters ønsker og vaner.

Det er ikke til å komme utenom at hun selv er en del av problemet ved å fokusere på tiltak som ikke vil ha noen effekt.  Men det er enda mer skremmende at hun ivrer for den typen inngrep i folks frihet som vi forbinder med totalitære regimer.

Jeg sa "nesten komisk", for det er selvsagt ingenting som er morsomt med en prinsippsvak døråpner for avdemokratisering som ikke er i stand til å innse at hun representerer de bakstreverske holdningene som har brakt forlagsbransjen ut i uføre.

No comments:

Post a Comment