2012-06-07

Det blir ikke noe norsk Apple

Jeg har aldri hørt om Simen Vier Simensen, men han er sikkert smart.  De pleier å si at de som jobber for McKinsey skal være smarte. 

I "Kanskje vi kunne hatt en Apple i Norge" påpeker han, helt korrekt, at Norske selskaper har det med å forsvinne ut av norsk eierskap tidlig.  Undeforstått før de har fått realisert potensialet sitt.  Det er korrekt.  Jeg tror alle er enige om det.  (Dog er det diskutabelt om FAST var i "norsk eie" som sådan, men la oss ikke gå dit).

Det neste han sier, på sett og vis i samme åndedrag, er at "forholdene må legges til rette".  Det snakkes om stimulering av aktivt privat eierskap og, selvsagt, formueskatt.  Den plata der er jeg litt lei av.

Jeg er ikke enig.  Det er ikke statens manglende tilrettelegging som er problemet.  Problemet med å starte, og deretter drive, teknologiselskaper finner du litt lenger ned i artikkelen:  et bilde av spradebassen Stordalen.  Det er ikke så mye Stordalen i seg selv som er problemet, men det faktum at han er et forbilde for finansfolk i Norge.  Stordalen driver ikke med innovasjon.  Vi dyrker ikke folk som driver med innovasjon i Norge.  Vi dyrker de som farmer penger på tradisjonelt vis.  Eiendom, spekulasjon, olje, fisk, dagligvarer og frakt av disse rundt om i verden.

Det er det første problemet man støter på:  det finnes ikke seriøse investorer og eiere for teknologiselskaper i Norge.  Du har spekulanter og spradebasser som av og til strør litt penger rundt seg i champagnerus, men veldig lite konsistent og synlig finansiering og oppfølging av oppstartselskaper som har potensiale.

Spesielt i den fasen der man må ta et valg:  skalere opp eller selge.

Det neste problemet er at det ikke finnes ledere til disse selskapene.  Du har folk som kan administrere dem en stund, men sterke, visjonære personligheter som kombinerer dyp teknisk forståelse med forretningssans og et brukbart internasjonalt nettverk, finner du nesten ikke.  Bare se på de menneskene som leder de store, triste IT-selskapene i Norge -- folk i ufiks dress med merkantil bakgrunn som knapt har tatt i teknologi noensinne.

Det blir ikke noe norsk Apple før vi løser problemet med manglende investorer og mangelen på egnede ledere.